بازگشت

بازگرداندن کالا

بازگرداندن کالا بازگرداندن کالا
امکان بازگرداندن کالا وجود دارد؟
تنها در دو صورت کالا بازگردانده خواهد شد:
1- کالای در خواستی اشتباه ارسال شده باشد.
2- کالا دارای نقص فنی باشد.
در غیر اینصورت کالا پس گرفته نخواهد شد لطفا قبل از تایید سفارش از خرید خود اطمینان حاصل فرمایید.